چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

بزرگترین رویداد آموزش کشور با عنوان "چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی" در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی در تاریخ 9 و 10 بهمن ماه 1395 برگزارشد.