بیمه ملت هم آرنگی شد

نیاز های آموزشی استاندارد مشاغل بانک تجارت ایران به روش تجزیه و تحلیل وظایف وبا رویکرد شایستگی های شغلی تدوین گردید. در این پروزه بیش از ۵۰۰ عنوان شغلی،شامل شماغل شعب و ستاد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. بعلاوه برای هر یک از عناوین نیازهای آموزشی یک شناسنامه استاندارد دروه آموزشی نیز تدوین گردید، که در مجموع به بیش از ۵۰۰عنوان دروه رسید.

ارسال یک نظرکليه حقوق اين سايت برای شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ محفوظ می باشد. | Copyright © 2000 - 2017 Arangit.com