دسته بندی: اخبار آرنگ

تسلیت

متاسفانه خبردار شدیم، مادر گرانقدر همکار عزیزمان جناب آقای افشاری، مدیریت محترم پشتیبانی شرکت آرنگ به رحمت ایزد منان پیوسته‌اند. از درگاه خداوند متعال برای