کارگاه های آموزشی

تولید دوره های آموزشی

برگزاری دوره های مجازی

برگزاری آزمون های الکترونیکی

دوره های عمومی

دوره های مدیریتی

دوره های فناوری اطلاعات

دوره های فناوری اطلاعات – ویژه کارکنان دولت

دوره های مالی

دوره های بازرگانی – صدور کارت بازرگانی

دوره های بیمه

روش های فروش

فروش سازمانی

فروش سازمانی

دراین روش مشتری بسته به نیاز سازمان خود، دوره های مجازی را انتخاب و محتوای دوره ها بدون محدودیت نفرات و زمان در قالب فایل Scorm جهت بهره برداری در بستر LMS سازمان، در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. در این حالت مشتری فقط یکبار هزینه خرید محتوای آموزشی را پرداخت خواهد کرد.
فروش فردی

فروش فردی

در این روش، مشتری نسبت به معرفی تعداد نفرات مورد نیاز اقدام و شناسه کاربری و رمز عبور در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت. کاربران معرفی شده از طریق سامانه آموزش از راه دور آرنگ، دوره را مشاهده و در نهایت آزمون برگزار خواهد گردید. در پایان دوره، لیست نمرات به همراه گواهینامه، در اختیار واحد آموزش سازمان قرار خواهد گرفت.
سفارش مشتری

سفارش مشتری

در این روش با توجه به محتوای اختصاصی و بسته به نیاز مشتری، دوره ای مشابه آنچه در سایت نمایش داده شده است طراحی و تولید می گردد. این امکان وجود دارد تا اساتید خاصِ مشتری در تولید دوره ها استفاده گردد. همچنین استفاده از فیلم برداری در تهیه دوره امکان پذیر می باشد.

برخی از مشتریان دوره های مجازی آرنگ