مديريت محتوا
طراحی نظام جامع آموزش منابع انسانی
 
  نیروی انسانی از مهمترین و راهبردی ترین منابع یک سازمان به حساب می آید امروزه ثابت شده است که موفقیت یک سازمان در راستای نظام مند و اثر بخش کردن آموزشهای برگزار شده،جهت گیری هدفمند فعالیت های آموزشیو جامعیت آموزش در تمامی سطوح سازمانی،در گرو برخورداری از یک نظام جامع آموزش منسجم و پویا میباشد.

 مراحل طراحی نظام جامع آموزش:

بررسی و تحلیل وضعیت موجود آموزش سازمان

بررسی و تحلیل فرآیندهای موجود آموزش منابع انسانی

طراحی و تدوین نظام نامه استراتژیک آموزشی سازمان بر اساس استانداردهای آموزش

بررسی، تحلیل و شناسایی نیازهای آموزشی

طراحی فرآیندهای اجرایی آموزشی متناسب با نظام نامه آموزش

طراحی دستورالعمل های نیازسنجی، برنامه ریزی، مدیریت اجرایی و ارزشیابی آموزشی

طراحی و تدوین برنامع جامع آموزش سازمان

طراحی پودمانها و دوره های آموزشی مورد نیاز متناسب با نیازهای آموزشی شناسایی شده

پیاده سازی نرم افزار سیستم جامع آموزش منابع انسانی

استقرار و عملیاتی نمودن سیستم آموزش در سازمان

 
فرآیند نیاز سنجی آموزشی:
 
 
تجزیه وتحلیل سازمانی:
 
  تحلیل و بررسی چشم انداز های سازمان(Vision)، ماموریت ها (Mission)، اهداف، سیاستها و برنامه های سازمان بر اساس مدل SWOT
شناسایی نیازهای آموزشی متناسب با اهداف سازمان
 

تجزیه و تحلیل شغلی:

شناسایی مشاغل مشترک و اختصاصی سازمان

شناسایی شرح وظایف اصلی هر یک از مشاغل (Task analysis)

شناسایی شایستگی ها و توانمندی مورد نیاز هر یک از کارکردها و وظایف

شناسایی و طبقه بندی نیازهای آموزشی متناسب با شایستگی ها و توانمندیها

 

تجزیه و تحلیل فرآیندی:

تعیین و مشخص کردن فرآیندهای اجرایی در حوزه های مختلف صف و ستاد

تحلیل کارکردها و فعالیتهای اصلی و فرعی هر یک از فرآیندها

شناسایی نیازهای آموزشی هر یک از استاندارهای عملکردی

 

تجزیه و تحلیل مشکلات عملکردی:

تعیین و مشخص کردن ماهیت مشکلات عملکردی سازمان

شناسایی نیازهای آموزشی هر یک از مشکلات عملکردی

 

بانک اطلاعاتی استاندارهای آموزشی مشاغل و نرم افزار نیازسنجی آموزشی

وجود فاصله بین برنامه های آموزشی و نیازهای واقعی کارکنان و اهداف سازمانی ، موجب کاهش اثربخشی و کارآیی آموزش نزد مدیران و کارکنان شده است.

در این راستا شرکت آرنگ اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی جامع آموزشی مشاغل عمومی سازمان (250 شغل) نموده است که شامل شرح وظایف، مهارتها و استانداردهای آموزشی هر شغل می باشد.

نرم افزار نیاز سنجی آموزشی مشاغل که بر مبنای مدل کاربردی تجزیه و تحلیل نیازسنجی طراحی گردیده، امکان پیاده سازی سریع فرآیند نیازسنجی در سازمان ها را با کمک بانک استاندارد های آموزشی فراهم نموده است.

 

بانک مشاغل:

تقسیم بندی مشاغل بر اساس رسته های شغلی

تقسیم بندی مشاغل بر اساس رشته های شغلی

تعیین نوع مشاغل (عمومی یا تخصصی)

 

بانک شرح وظایف و توانمندیها:

تعریف شرح وظایف هر شغل

تعریف توانمندیها و مهارتهای هر شغل

تعیین نوع مهارت (دانش، نگرش، مهارت)

 

بانک دوره ها:

عنوان دوره

مدت دوره (نظری و عملی)

هدف و محتوی دوره

دوره های معادل و پیش نیاز هر دوره

نوع دوره و نوع آموزش

نحوه ارائه مطالب

نحوه ارزشیابی دوره

 

سایر امکانات نرم افزار:

امکان افزایش، تغییر و حذف اطلاعات بانکها

امکان جستجوی اطلاعات در بین بانکها

انواع گزارشگیری به همراه گزارش ساز پویا
 
 
 
كليه حقوق اين سایت متعلق به شرکت آرنگ مي باشد.
پورتال پالیز-Paliz Portal