standardSlider

یکی از مهمترین نیازهای یک سازمان، تدوین شناسنامه مشاغل سازمانی و تعیین استاندارهای آموزشی منطبق با شایستگی‌های مورد نیاز شغل و شاغل است. با تدوین اطلاعات و تجزیه و تحلیل مشاغل می توان دریافت که هر شغل چه وظایفی را شامل می‌شود و برای احراز و انجام شایسته آن چه دانش‌ها، مهارت‌ها و توانایی‌هایی لازم است. شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ در جهت کاهش هزینه سازمان ها، برای تهیه دوره های مورد نیاز مشاغل، اقدام به تهیه و تولید بسته استانداردهای آموزشی مشاغل نموده است که شامل اطلاعات شرح وظایف، مهارت ها و دوره های بیش از ۱۷۰ شغل عمومی مشترک میان سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می باشد .

مدل ها و رویکرد ها

بومی سازی شده مشاغل در سازمان های ایرانی رویکرد تجزیه و تحلیل شغل رویکرد KSA در تدوین شایستگی های شغل استفاده از منابع سازمان های مختلف طبقه بندی مشاغل بر اساس سطوح مختلف

اطلاعات هر شغل شامل

تعریف شغل سطح شغل طبقه بندی شغل شرایط احراز شغل شرح وظایف تخصصی و عمومی شغل شایستگی های شغل (دانش، مهارت، توانایی) شایستگی هایی تخصصی و عمومی هر شغل ارتباط بین شرح وظایف و شایستگی های شغلی دوره های مورد نیاز هر شغل اولویت بندی استانداردهای آموزشی تعیین نوع استانداردهای آموزشی ارتباط بین استانداردهای آموزشی و شایستگیهای شغلی

قابل استفاده در

برنامه ریزی نیروی انسانی طراحی مشاغل نیازسنجی آموزشی کارکنان برنامه ریزی آموزشی توسعه مسیر شغلی طبقه بندی مشاغل جانشین پروری

شامل اطلاعات ۱۷۰شغل در حوزه های

اداری منابع انسانی بازرگانی انبار فناوری اطلاعات تحقیق و توسعه مالی سیستم ها و روش ها روابط عمومی حقوقی قراردادها خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات حراست روابط عمومی ایمنی بهداشت و محیط زیست فناوری اطلاعات و ارتباطات